Nama:Suwiyadi,M.Pd
Mengajar:
Jabatan:Kepala Sekolah
Nama:F.Priyo Tarsongko, S.Pd
Mengajar:PJOK
Jabatan:-
Nama:Sri Tutiani, S.Pd
Mengajar:IPA Biologi
Jabatan:Waka Humas
Nama:Saroni, S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Guru
Nama:Sri Rahayu, S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Waka Sarpras
Nama:Anita Berlin, S.Pd
Mengajar:Bhs.Inggris
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Ex.M.Susilowati, S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Liswati, S.Pd
Mengajar:PJOK
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Nyami, S.Pd
Mengajar:Budaya
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Netty, S.Pd
Mengajar:Budaya
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Lis Widowati,S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Suparni, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Etty Koesumawati, S.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Susanty, S.Pd
Mengajar:Inggris
Jabatan:Guru
Nama:Ati Ul Ilmah, S.Pd
Mengajar:Fisika
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Andi Erni Saparina, S.Pd
Mengajar:Biologi
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Misbah, S.Pi, M.Pd
Mengajar:Fisika
Jabatan:Guru
Nama:Ririn Purwati Ningsih, S.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:Koordinator Perpustakaan
Nama:Tri Handayani, S.Pd
Mengajar:Inggris
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Slamet Marwanto, S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Waka Bid. Kurikulum
Nama:Matius, S.Kom
Mengajar:TIK/Informatika
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Basuki Arianto, S.Kom
Mengajar:TIK/Informatika
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Sidik Wiyantoro,S.Pd.Kor
Mengajar:PJOK
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Wirian Martaweni S,S.Pd
Mengajar:BK/BP
Jabatan:Guru
Nama:Parno M, S.Th.
Mengajar:Kristen
Jabatan:Guru
Nama:Murliansyah, S.Pd.I
Mengajar:Islam
Jabatan:Waka Bid. Kesiswaan
Nama:Evi Nurhayati, S.Pd.
Mengajar:BK/BP
Jabatan:Guru
Nama:Achmad Noor H. S.Pd.I
Mengajar:Islam
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Kunana Ika Filaili,S.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Reza Amalia,S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Hakimah
Mengajar:
Jabatan:Kepala Tata Usaha
Nama:Susilowaty
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Noor Aynun
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Purweni Wulandari, S.Pd
Mengajar:Biologi
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Diyan Retnowaty, M.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:Guru
Nama:Riska Prajanita, S.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:Guru
Nama:Jusmawati, S.Pd
Mengajar:Bahasa Indonesia
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Misliadi, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Zulfiani Mirna Yunita,S.Pd
Mengajar:PPKn
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Renia Ariesty,S.Pd
Mengajar:Ingris
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Muhammad Agus A,S.Pd
Mengajar:PJOK
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Anggoro Pamungkas,S.Pd
Mengajar:Matematika
Jabatan:Guru
Nama:Tuhfa Hasyim,S.Pd
Mengajar:Islam
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Indra Rizky, S.Pd
Mengajar:IPS
Jabatan:Wali Kelas
Nama:Hening Cahyono,S.Pd
Mengajar:SBK
Jabatan:Guru
Nama:Elfridus Felix Ta', S.Pd
Mengajar:Indonesia
Jabatan:-
Nama:Imansyah
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Duwi Prasetyo
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Dewi Ariyanti
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Suparno
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Gunawan A
Mengajar:
Jabatan:-
Nama:Muhdiar
Mengajar:
Jabatan:-